Články
Pohled spolupořadatele
Zpráva Předsedy JURY
Pohled rakouského účastníka
 
Výsledky (Results)
Laser Standard
Evropa
Euro Masters Series
 
Obrázky (Pictures)
 

Sponzoři
(Sponsors)

 
 

Pálavská Regatta Home Credit - zpráva Předsedy JURY

Závod byl poprvé zařazen do kalendáře ISAF s Koeficientem 3 (grade 3). Již tradičně je pro lodní třídu Laser závod zařazen do série Euro Master Series. A pokud se k tomu přičte neúnavné úsilí Zdeňka Chlupa, který celý rok propaguje závod jak doma, tak v zahraničí, není divu, že na startu se sešla stovka závodníků z osmi zemí.

Závod byl zařazen do Výměnného programu rozhodčích EUROSAF. Díky tomuto programu byl do JURY zařazen mladý Rakouský rozhodčí Wolfgang Hofmann. Zkušený člen JURY - Milan Chmelař několik dní před závodem onemocněl, ale podařilo se nalézt náhradu - Honzu Blahoňovského. Čtvrtým členem JURY byl Martin Soušek, který měl na starosti svazový motorový člun.

Sledování pravidla 42
Jedním z úkolů JURY bylo sledování pravidla 42 na vodě. Z toho důvodu je vhodný počet 4, neboť lze JURY rozdělit do 2 člunů. Zde bych chtěl poděkovat VV za podporu KR a zapůjčení svazového člunu vhodného pro rozhodování na vodě. Ukázalo se to jako velká pomoc zejména proto, že o druhý člun jsme se museli dělit se záchrannou službou, která má z pochopitelných důvodů zcela jiné úkoly než JURY. Během 5 rozjížděk JURY udělila celkem 9 penalt. Většina z nich bylo za porušení pravidla v okamžiku startovního znamení nebo během prvních 20 sekund rozjížďky.

Řešení protestů
JURY měla pro řešení protestů k dispozici samostatnou místnost. Neměla však příležitost toho využít, neboť v průběhu závodu nebyl podán žádný protest. Doufám, že proto, že závodníci jezdí čistě a všechny své chyby napraví otáčkou.
Zde bych chtěl pouze podotknout, že časový limit pro podání protestů - 60 minut, od okamžiku, kdy ZK po přistání vytáhne červenou vlajku, je ve srovnání se zahraničím příliš dlouhý. Navrhuji používat limit 60 minut po dokončení poslední lodě (případně 60 minut od okamžiku, kdy je signalizováno "AP" nad "A" nebo "N" nad "A"). Pokud se naskytne případ, že ze závažných důvodů závodník nemohl podat protest v limitu, má JURY právo protestní limit prodloužit.

Kontakt se závodníky
Brífing členů JURY se závodníky byl každý den 90 minut před plánovaným startem první rozjížďky. Ne mnoho závodníků obětovalo ranní spánek, aby se v 8:30 brífingu zúčastnilo. Ti závodníci, kteří se jej zúčastnili, měli možnost s JURY prodiskutovat jednotlivé penalty, které byly předchozí den uděleny, ale také i ty případy, kdy porušení pravidla bylo "na hraně" (pro rozhodčí: "v oblasti žlutého světla"). Na druhé straně členové JURY si z diskuse odnesli zajímavé poznatky.

Ubytování a strava členů JURY a doprava člunu byly hrazeny z rozpočtu KR - podpora závodů začleněných do Výměnného programu Eurosaf.

Marek Pavlovský
Předseda JURY
závodu Pálavská Regatta Home Credit

Marek Pavlovský