Česky English Yacht Clubu Dyje Břeclav

PÁLAVSKÁ REGATA 2006

 
 

VYPSÁNÍ ZÁVODU


5.-7. května 2006, Nové Mlýny - Pavlov, Česká republika

ISAF World Sailing Ranking List Event: GR 3 - Laser S+R, Finn
Mezinárodní Mistrovství České republiky - Finn
Závod Poháru ČR lodních tříd Laser Standard, Evropa a 420

http://www.palavska.com

1. Místo konání a lodní třídy
Nové Mlýny - Pavlov, YC Dyje Břeclav, Česká republika
Vypsané třídy: Laser S+R, Evropa, Finn, 420

2. Pořadatel
Pořadatelem Pálavské regaty Home credit 2006 je YC Dyje Břeclav.

3. Kategorie reklamy
a) Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 - "Reklamní kodex".
b) Loď, která nese vlastní reklamu musí vlastnit licenci podle Individuálního Reklamního licenčního systému, pokud byl zaveden jejím národním svazem. (předpis ISAF 20.4.3)
c) Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

4. Pravidla
a) Závod bude řízen podle Závodních pravidel ISAF 2005-2008.
b) Úředním jazykem závodu je angličtina.

5.Časový plán závodu

PÁTEK 5. května  
7:30 - 9:30 Registrace, měření
10.00 Zahajovací ceremoniál
12.00 Start první rozjížďky
   
SOBOTA 6.května  
10:00 Rozjížďky
18:00 Společenský večer
   
NEDĚLE 7.května  
10:00 Rozjížďky
  Žádná rozjížďka nebude startována po 15.hodině
(15.00) Ukončení závodu

Plánuje se 9.rozjížděk v průběhu tří dnů.

6. Účast
Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 - "Kodex oprávnění".

Věkové omezení:
LASER, EVROPA, 420: Závodníci musí v roce 2006 dovršit nejméně 12 let.
FINN: Závodníci musí v roce 2006 dovršit nejméně 14 let.

7. Plachetní směrnice
Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

8. Přihlášky, Registrace, Startovné
Předběžné přihlášky musí být vyplněny a poslány prostřednictvím internetu, a to nejpozději do 1. května 2006. (http://www.palavska.com/prihlaska.html)
Přihláška může být vyplněna i na místě při registraci.

Při registraci závodník:

  • vyplní přihlášku
  • zaplatí startovné
  • předloží závodní licenci ČSJ pro rok 2006, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. (pouze čeští závodníci)
  • předloží doklady podle ISAF Předpisu 19. (zahraniční závodníci)
  • Platný certifikát o proměření lodi
  • Předloží licenci vlastní reklamy na lodi podle předpisu ISAF 20, pokud je Individuální Reklamní Licenční Systém zaveden národním svazem
  • podpisem se zaváže, že bude dodržovat ustanovení Základních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platná pro závod.

U závodníka mladšího 18 let bude přihláška při registraci podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.
Tato osoba svým podpisem též potvrzuje, že plovatelnost lodi a záchranná/plovací vesta, kterou závodník používá odpovídá platným předpisům.

Startovné: 550,- Kč nebo 23,- EUR/loď pro lodní třídy Evropa, Laser S+R a Finn
Startovné: 900,- Kč nebo 33,- EUR/loď pro lodní třídu 420

V ceně je účast v závodě, pobyt v areálu YC Dyje Břeclav s možností kempování, tričko a účast na akcích spojených se závodem.
Startovné při pozdním přihlášení :
(od 2. do 5.května 2006): 800,-Kč nebo 30,-EUR /loď pro lodní třídy Evropa, Laser S+R a Finn
Startovné při pozdním přihlášení :
(od 2. do 5.května 2006): 1200,-Kč nebo 45,-EUR /loď pro lodní třídu 420

Žádáme všechny závodníky, kteří se přihlásí prostřednictvím internetu a regaty se rozhodnou nezúčastnit, aby se i odhlásili.

9. Ceny a kategorie
9.1       Ceny budou na Pálavské regatě Home Credit udeleny za první, druhé a tretí místo v každé tríde v absolutním poradí.

Dále budou vyhlášeny tyto kategorie:

LASER STANDARD: Junioři a Juniorky
LASER RADIAL: Ženy
EVROPA: Muži
  Ženy
  Dorostenci
  Dorostenky
FINN Junioři
420 Dorostenci a Dorostenky

9.2      Mezinárodní mistrovství ČR - Finn:
Ceny budou uděleny za první, druhé a třetí místo v absolutním pořadí. Zvítězí-li zahraniční posádka získává titul "Mezinárodní mistr ČR". Mimo mezinárodního absolutního pořadí budou vyhlášeny následující kategorie. V kategoriích budou hodnoceny pouze posádky českých závodníků (členů ČSJ a subjektů registrovaných v ČSJ):

  České absolutní pořadí
  Junioři
  Dorost

Podmínkou pro platnost Mistrovství ČR je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek v dané kategorii. Vítěz každé kategorie, která splnila podmínky Mistrovství ČR získává titul "Mistr České republiky". První tři posádky každé kategorie obdrží ceny, medaile ČSJ a diplomy.

9.3      Pro určení věkové kategorie je rozhodující věk, který dosáhnou v roce 2006:
Dorostenci a dorostenky: závodník musí dosáhnout v roce 2006 nejvýše 18 let (nar. v roce 1988 nebo později)
Junioři: závodník musí dosáhnout v roce 2006 nejvýše 21 let (nar. v roce 1985 nebo později)

Závodníkům, kteří se nedostaví na slavnostní vyhlášení výsledků, nebudou předány ceny.
Výsledkové listiny obdrží všichni závodníci až po skončení závěrečného ceremoniálu.

10. Bodovací systém
Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

11. Televize a média
Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

12. Odpovědnost a pojištění
Závodníci startují v závodě Pálavská regata Home credit na vlastní nebezpečí. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.
Každé závodící plachetnici je doporučeno sjednat pro tento závod pojištění za odpovědnost na minimální částku 5 miliónů korun.

13. Podpůrné lodě
Provoz doprovodných člunů pro jednotlivé týmy nebo závodníky musí být povolen pořadatelem.

14. Kontakt, Informace

Kontakt: E-mail: info@palavska.com
  Fax: +420/ 541 240 453
Informace:    http://www.palavska.com

15. Ubytování

  • Kempování v YC Dyje Břeclav
  • V hotelech a penzionech v Pavlově, Dolních Věstonicích a Hustopečích

VÍCE INFORMACÍ: http://www.palavska.com

Verze 02 (19.03.2006)

 
 
HOME CREDIT
Jihomoravský kraj
EU
BŘECLAV
TPS centrum
Pavel C. LEJHANEC, OBCHOD KLENOTY - HODINY
AUTOLAKY HRUBÝ
LUXPLAN
Starobrno
Babrda Yacht
ATELIER CHLUP
europeclass.cz
ČSJ
Yachting.cz
plavidla.cz
 
[CNW:Counter]